Chắc trong nhóm chúng ta ai cũng yêu cây.

Cây xanh là một thứ quá tuyệt vời cho đô thị.

 

 

Vậy sao ta phải cho nó cô đơn. Phải quét vôi để phòng nấm mối. Có cách khác mà chúng ta có thể cho nó các người bạn để cây xanh không phải cô đơn. Chúng không ăn mất chất dinh dưỡng của cây đâu.

Mọi người nếu trước nhà có cây xanh thì thay vì để trống hoặc trồng hoa. Cỏ bò thấp đơn điệu hãy trồng cả rừng cây mini dưới gốc nhá.