Câu trả lời là có. Trăng có tác động lên cây trồng trong các khía cạnh sau:

Ánh sáng: Trăng phát ra ánh sáng mặt trời khiến cho mặt đất ban đêm không hoàn toàn tối. Ánh sáng trăng có thể ảnh hưởng đến mức độ của quang hợp đêm, quá trình cây tiếp tục hấp thụ CO2 và tạo glucose trong điều kiện ánh sáng yếu hơn so với ban ngày. Tuy nhiên, nó thường không đủ mạnh để cung cấp đủ năng lượng cho quá trình quang hợp chính của cây.

co-the-ban-chua-biet-trang-anh-huong-den-su-phat-trien-cua-cay-nhu-the-nao-1695194788.jpg
 

Ảnh hưởng chu trình phát triển: Trăng và ánh sáng trăng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc thời gian của cây. Một số cây và cây trồng phản ứng theo cấu trúc thời gian để định rõ mùa và thời kỳ phát triển. Ánh sáng trăng có thể là một yếu tố trong việc kích thích hoặc ngăn chặn các quá trình sinh trưởng hoặc thụ động của cây. Ví dụ: vào lúc trăng tròn thì lá cây phát triền nhiều hơn so với rễ, trăng non thì cả lá và rễ cây đều phát triển chậm lại,…

Tăng cường hoạt động của sâu bọ: Trong một số trường hợp, sự hiện diện của trăng có thể tạo ra sự hiệu ứng triệt hạ, khiến cho các động vật như sâu bọ trở nên hoạt động nhiều hơn vào ban đêm. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây thông qua việc chúng ăn lá, cành, hoặc gốc của cây.

Tuy nhiên, trăng thường không có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tổng thể của cây so với ánh sáng mặt trời và điều kiện môi trường khác. Cây thường phản ứng nhiều hơn đối với ánh sáng mặt trời và môi trường xung quanh nó để điều chỉnh quá trình sinh trưởng và phát triển.