E biết mỗi loại cây sẽ có những đặc tính khác nhau và bón phân phải dựa vào từng thời điểm và liều lượng để bón cho cây. Có a chị nào đúc kết được công thức bón phân chung chung cho cây để nó có thể phát triển ổn định ở mức tối thiểu nhất không ạ?

E nghĩ là các bạn mới gia nhập cộng đồng kiểng lá cũng muốn hỏi như em ạ.

E xin cảm ơn nhiều.

kinh-nghiem-mo-shop-ban-may-cay-canh-trong-nha-1693024256.jpg