1. Địa hình : Đất được tạo nên từ 3 chân đồi và 1 rừng phòng hộ. Đất tương đối dốc nhưng đã được giật cấp, hiện một nửa có 1000 gốc cam và bưởi diễn, một nửa là keo và một ao cá rộng 500m2. Có 2 bể nước tưới tiêu từ đỉnh xuống

2. Cây cối không được chăm sóc trong 1 năm gần qua và em nhìn qua đất bị xói mòn nhiều, trơ nhiều sỏi đá

Em ở Hà Nội, tháng về được đôi lần thứ 7,CN. mong muốn nhờ các Các tư vấn 2 vấn đề là : làm sao cải tạo được đất bị sói mòn và trồng cây lâu năm nào có hiệu quả kinh tế cao và ít phải chăm sóc

Cảm ơn các Bác đã đọc bài!!!

xin-tu-van-cai-tao-dat-va-trong-cay-lau-nam-1693972914.jpg