Mạng xã hội Lâm nghiệp Việt Nam - Lamnghiep.vn

Cập nhật tin tức, sự kiện về rừng và môi trường. Cung cấp những góc nhìn đa chiều về Lâm nghiệp, phát triển cây xanh, bảo vệ rừng cũng như gìn giữ môi trường.